FBVN

Hướng dẫn cài đặt tiện ích từ file ZIP

1. Tải xuống tiện ích
2. Giải nén file ZIP vừa tải về
3. Vào mục Cài đặt của trình duyệt, chọn Tiện ích

4. Bật Chế độ dành cho nhà phát triển

5. Nhấn vào nút Tải tiện ích đã giải nén, và chọn thư mục đã giải nén ở bước 2

6. Nhấn biểu tượng Tiện ích, và chọn tiện ích vừa cài đặt để sử dụng.