FBVN

Lọc Bạn Bè Không Tương Tác

Tiện ích lọc bạn bè Facebook hoàn toàn miễn phí.
Tải xuống file ZIP (2.3.1) Tải trên cửa hàng Chrome
(Cập nhật lần cuối: 08/12/2022)

Tính năng chính

❖ Lọc bạn bè Facebook của bạn theo điều kiện:
- Mức độ tương tác với bạn: Lượt thả cảm xúc, bình luận, không tương tác.
- Tài khoản của bạn bè đang bị khóa hoặc vô hiệu hóa.
- Giới tính, tên chứa ký tự đặc biệt, không có ảnh đại diện.
- Số lượng bạn bè, số lượng bạn chung.
- Quốc gia không phải Việt Nam.
- Khu vực hiện đang sinh sống.
- Không đăng bài trong một khoảng thời gian.
❖ Giao diện dễ sử dụng, tìm kiếm bạn bè và hủy kết bạn nhanh chóng.
❖ Xem lại lịch sử bạn bè đã lọc.
❖ Xem thông tin tài khoản: ID, Access Token.

Hướng dẫn cài đặt file ZIP

Xem hướng dẫn